توسعه پوشاک و جامه آپادانا

دستورالعمل استاندارد تولید و تضمین کیفیت

استاندارد تولید :

شرکت توسعه پوشاک و جامه آپادانا برای پروژه ای در دست اجرا در زنجیره تامین در تامین پارچه ، مرحله دوخت و تحویل تست آزمایشگاهی کنترل کیفیت به شرح ذیل را انجام میدهد. لازم به ذکر است موسسات رازی و داشنگاه صنعتی امیر کیبر به عنوان مرجع در صورت درخواست مشتری برای تست های ذیل با این شرکت همکاری می نمایند:

خواص فیزیکی

 • اندازه گیری چگالی (نمره) نخ
 • اندازه گیری جرم مخصوص الیاف
 • ضخامت پارچه
 • نفوذپذیری آب بر روی پارچه بدون اعمال نیرو
 • تعیین ثبات ابعاد پارچه در برابر شستشو

خواص مکانیکی

 • استحکام کششی پارچه و نخ
 • چروک پذیری پارچه

خواص شیمیایی

 • ثبات رنگ در برابر نور
 • ثبات رنگ در برابر شستشو

استانداردها و نظام تضمین کیفیت خدمات و محصولات:

شرکت توسعه پوشاک و جامعه آپادانا از استانداردهای وزارت کار و تعاون اجتماعی مطابق الزامات HSE برای تولید محصولات خود استفاده می نماید.
استانداردهای موجود به شرح ذیل می باشد:

 • EN ISO 20471 استاندار البسه شبرنگ دار
 • EN 342 استاندار محیط های منهای 5 درجه همراه با رطوبت
 • EN 343 استاندارد محیط های تعریقی
 • EN ISO 11611 استاندارد محیط های الکتریکی
 • EN ISO 11612محیط های دما بالا و حرارات و آتش
 • EN 15797 استاندار مقاومت در برابر شستشوهای صنعتی و خشک شویی
 • UV 801 استاندارد محیط های دارای اشعه UV

Background Patterns